Nezapomeňte si objednat aktualizovaná vydání našich odborných publikací!

09. 01. 2019

Titul Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2019 s přehledy a komentáři změn obsahuje nejen aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn platných nově pro rok 2019, ale např. i prováděcí nařízení vlády č. 361/2014 Sb. v aktuálním znění, na jehož základě se uplatňuje u DPH režim přenesení daňové povinnosti, nebo zákon o evidenci tržeb. V sešitovém vydání Zákoníku práce 2019 jsme pro vás připravili stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2019, tedy se zapracováním všech dílčích změn, k nimž došlo v průběhu roku 2018, např. v oblasti překážek v práci, dovolené, náhrady mzdy nebo platu v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a v publikaci Cestovní náhrady podle zákoníku práce – praktický průvodce 2019 naleznete komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce, přičemž jednotlivá zákonná ustanovení jsou zároveň přiblížena také v příkladech a odpovědích na související dotazy.
 
Plakát