Nová čítanka 1 pro střední školy

Autor: Eva Frnková, Kateřina Štrpková

 • Kód produktu: 77722
 • Nakladatelství: Vydavatelství Taktik
 • Počet stran: 88
 • Vazba: brož,. 21 x 29,5 cm
 • ISBN: 978-80-7563-262-3
 • Datum vydání: červenec 2021
 • Běžná cena s DPH: 129 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -13 Kč
 • Vaše cena s DPH: 116 Kč
ks
  V prodeji

Čítanka z edice NOVÁ LITERATURA má za úkol prohloubit probírané učivo a umožnit tak studentům podrobněji se seznámit s literární tvorbou jednotlivých autorů. Kromě rozsáhlého množství textů, v nichž jsme se snažili co nejlépe vystihnout styl každého autora, obsahuje čítanka také doplňující otázky. Ty mají studenty motivovat k vlastnímu kritickému myšlení, samostatnému formulování závěrů, zařazování poznatků do širších souvislostí mimo jiné i rozvíjením mezipředmětových vztahů. Nová čítanka byla sestavena s ohledem na katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce. V souladu s RVP ZV Nová čítanka je vhodná také k přípravě na maturitu. Na její tvorbě se podílel kolektiv zkušených autorů a pedagogů za odborné spolupráce s doc. Mgr. Radkem Malým, Ph.D. Respektuje různost typů škol. Využívá literární teorii k analýze textu a jeho interpretaci.Pracovní učebnice zaměřená na porozumění a práci s textem Množství textů ke čtení během celého školního roku Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Pestré typy úloh slouží studentům k procvičování probíraného učiva K procvičování psaní je vhodné doplnit pracovní sešity písankami Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace s množstvím detailů, které rozvíjí představivost žáků a pomohou s dalším rozvojem grafomotoriky a jejich logického myšlení U některých autorů mají studenti možnost zhodnotit jejich dílo v různých etapách jejich uměleckého vývoje nebo porovnat jejich tvorbu prostřednictvím odlišných literárních žánrů, kterým se tito autoři věnovali. Čítanka také umožňuje zmapovat některá zásadní společenská témata napříč literární historií. Obsah: Úvod Starověká literatura Starověká Antická literatura Středověká Evropská literatura Středověká Česká literatura Renesance a Humanismus Baroko Klasicismus, osvícenectví a preromantismus

Chcete se na něco zeptat?