Nové trendy v nabídce cestovního ruchu

Autor: Halina Kotíková

 • Kód produktu: 89501
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 208
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4603-6
 • Datum vydání: říjen 2013
 • Běžná cena s DPH: 289 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -29 Kč
 • Vaše cena s DPH: 260 Kč
ks
  Na dotaz

Kniha je první na našem trhu, která se věnuje novým trendům v nabídce cestovního ruchu a představuje je na konkrétních příkladech ze zahraničí i z České republiky. Je určena pracovníkům a podnikatelům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a místních samospráv, studentům vysokých škol a odborným organizacím v cestovním ruchu.

V první části knihy jsou stručně a přehledně uvedena teoretická východiska. Druhá část popisuje nové produkty z hlediska motivace účastníků cestovního ruchu – jde např. o dobrodružný cestovní ruch, kulinářský cestovní ruch, filmový cestovní ruch, dobrovolnický cestovní ruch nebo cestování za zdravím a léčbou a jiné. Ve třetí části se čtenáři seznámí s novými trendy v nabídce cestovního ruchu z pohledu nově definovaných cílových skupin, např. cestovní ruch osob se zdravotním postižením, cestovní ruch seniorů, cestování „halal“ a „košer“ nebo cestovní ruch sexuálních menšin a další. Publikace přináší informace, náměty a příklady, které dosud v ucelené podobě nebyly na našem trhu publikovány a měly by inspirovat k dalšímu rozvoji cestovního ruchu.OBSAH:O autorce 9

Úvod 11

První část: Teoretická východiska

1 Cestovní ruch – vymezení základních pojmů

1.1 Definice cestovního ruchu 15

1.2 Cestovní ruch jako předmět výzkumu, nebo samostatná vědní disciplína 18

1.3 Klasifikace cestovního ruchu 19

2 Trendy ve vývoji cestovního ruchu

2.1 Současné tendence ve vývoji cestovního ruchu 25

2.2 Masový a alternativní cestovní ruch 27

Druhá část: Nové produkty z hlediska motivace účastníků

3 Gastronomický (kulinářský) cestovní ruch (Food tourism)

3.1 Vymezení pojmů 37

3.2 Jídlo a pití jako součást cestovního ruchu 40

3.3 Členění kulinářského cestovního ruchu 43

3.4 Gastronomie na seznamu kulturního dědictví UNESCO 47

3.5 Podpora rozvoje gastronomického cestovního ruchu 49

4 Zdravotní (léčebný) cestovní ruch (Medical tourism)

4.1 Vymezení pojmu zdravotní cestovní ruch 53

4.2 Zdravotní cestovní ruch – motivy účasti 56

4.3 Problémy a perspektivy rozvoje zdravotního cestovního ruchu 59

4.4 Výsledky výzkumů zdravotního cestovního ruchu 60

4.5 Zdravotní cestovní ruch v České republice 62

5 Dobrodružný cestovní ruch (Adventure tourism)

5.1 Vymezení pojmu dobrodružný cestovní ruch 65

5.2 Členění dobrodružného cestovního ruchu 69

5.3 Organizovaný dobrodružný cestovní ruch 74

6 Temný cestovní ruch (Dark tourism)

6.1 Vymezení pojmu 79

6.2 Motivy účasti na temném cestovním ruchu na straně poptávky 80

6.3 Klasifikace temného cestovního ruchu na straně nabídky – produkty

temného cestovního ruchu 81

6.4 Výsledky výzkumu v oblasti temného cestovního ruchu 87

7 Event turismus (Event tourism)

7.1 Vymezení pojmu event turismus 91

7.2 Klasifikace eventů v cestovním ruchu 93

7.3 Charakteristika eventů podle obsahu 98

7.4 Event turismus a event marketing v cestovním ruchu 110

7.5 Dopady eventů na destinaci cestovního ruchu 112

8 Dobrovolnický cestovní ruch (Volunteer tourism)

8.1 Vymezení pojmů 115

8.2 Vývoj dobrovolnického cestovního ruchu v České republice 117

8.3 Motivace účasti na dobrovolnickém cestovním ruchu 119

8.4 Negativní dopady dobrovolnického cestovního ruchu 121

9 Svatební cestovní ruch (Wedding tourism, Honeymoon

tourism)

9.1 Vymezení pojmu 125

9.2 Svatební turismus – cesty za účelem uzavření sňatku 127

9.3 Svatební turismus – svatební cesty 128

9.4 Loučení se svobodou 129

9.5 Svatební turismus v České republice 130

10 Filmový turismus

10.1 Vymezení pojmu filmový turismus 131

10.2 Nabídka v oblasti filmového turismu 133

10.3 Typologie filmového turisty (účastníka filmového turismu) 136

10.4 Film jako efektivní nástroj marketingu destinace cestovního ruchu 137

10.5 Produkty filmového turismu 140

11 Vesmírný cestovní ruch

11.1 Vymezení pojmů 143

11.2 Historie vesmírného cestovního ruchu 144

11.3 Klasifikace vesmírného cestovního ruchu 145

11.4 Problémy vesmírného cestovního ruchu 148

11.5 Současnost a perspektivy vesmírného cestovního ruchu 148

Třetí část: Nové produkty z hlediska potřeb cílových skupin

12 Cestovní ruch seniorů a osob se zdravotním postižením

12.1 Senioři jako cílový segment cestovního ruchu 153

12.2 Segmentace seniorů jako cílové skupiny 153

12.3 Senioři jako účastníci cestovního ruchu – základní znaky 156

12.4 Marketingová komunikace a informační zdroje 158

12.5 Nové zájmy v cestovním ruchu seniorů 159

12.6 Omezení pro cestování seniorů 161

12.7 Cestovní ruch osob se zdravotním postižením 162

12.8 Podpora cestovního ruchu seniorů a osob se zdravotním hendikepem

v Evropské unii a v České republice 165

13 Cestovní ruch zaměřený na segment LOHAS

13.1 Vymezení základních pojmů 169

13.2 LOHAS jako spotřebitelský segment 171

13.3 LOHAS a cestovní ruch 171

14 Cestovní ruch sexuálních menšin – LGBT tourism

14.1 Vymezení pojmů 177

14.2 Vývoj a současný stav LGBT turismu 178

14.3 Důvody růstu LGBT turismu 179

14.4 Organizace působící v oblasti LGBT turismu 180

14.5 Výzkumy v oblasti LGBT turismu 181

15 Cestovní ruch „košer“ (Kosher tourism)

a „halal“ (Halal tourism)

15.1 Košer turismus 183

15.2 Halal turismus 187

Závěr 191

Shrnutí 195

Summary 196

Použitá literatura 198

Internetové zdroje 207

Chcete se na něco zeptat?