Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniku České republiky

Autor: Eva Kislingerová a kolektiv

 • Kód produktu: 11079
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 208
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7400-537-4
 • Datum vydání: srpen 2014
 • Běžná cena s DPH: 390 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 390 Kč
ks
  V prodeji
Kniha je zaměřena na nejvýše aktuální otázky. Jejím cílem je identifikovat, jakými charakteristikami se vyznačuje současný ekonomický systém a jaký dopad mají změny vnějšího prostředí a měnícího se ekonomického systému na fungování podniků. Vývoj posledních desetiletí v reálné ekonomice a také vývoj v ekonomické vědě ukazují, že i když je hospodářské světové prostředí stále složitější, základní ekonomické zákonitosti zůstávají v platnosti. Konkurenceschopnost ekonomických subjektů může být zlepšena specifickými vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci nebo horizontálními řídicími systémy či například zvláštními postupy v managementu, ale stále je určována především schopností dosáhnout vysoké produktivity práce. Moderní ekonomika se vyznačuje především extrémní složitostí, specializací a dalšími znaky. Nepředstavuje však nějaké další vývojové stadium v oblasti základních ekonomických vztahů a zákonitostí. Obsah 1. Konkurenční prostředí v ČR na začátku třetího tisíciletí 2. Správa společností a organizační struktury 3. Zaměstnanci a nové úlohy personálního managementu 4. Výkonnost podniku a její řízení optikou roku 2020 5. Slouží insolvenční řízení jako proces nové alokace kapitálu? 6. Specifika síťových odvětví a dopad regulace do výkonnosti firem 7. Význam a vývoj produkce a spotřeby obnovitelných zdrojů energie 8. Budoucnost konkurenceschopnosti českých podniků Za každou kapitolou jsou odkazy na aktuální související literaturu, shrnutí kapitoly a klíčová slova. Součástí publikace je také rejstřík. Kniha je určena především manažerům podniků, a to bez ohledu na to, ve kterém odvětví hospodářství působí. Naleznou zde aktuální informace, které jim umožní lépe pochopit změny vnějšího prostředí, a také inspiraci, jak na tyto změny vhodně reagovat, aby jejich podnik i v tomto složitém prostředí na vysoce konkurenčních trzích obstál. Publikaci lze doporučit také studentům vysokých škol ekonomického zaměření, zejména těm, kteří studují obory podniková ekonomika, management a personalistika.

Chcete se na něco zeptat?