Powered by Smartsupp

Nové zákonné povinnosti zaměstnavatelů ohledně oznámení zaměstnanců o protiprávním jednání (WHISTLEBLOWING) • prezenčně i on-line

Určeno pro: vedoucí pracovníky a personalisty

Ode dne 1. července 2023 vstoupila v účinnost zcela nová právní úprava ohledně povinnosti zaměstnavatelů přijímat a vyřizovat oznámení zaměstnanců o možném protiprávním jednání. Zaměstnavatelé jsou povinni tato oznámení striktně danými postupy prošetřit a přijmout opatření k zamezení nebo napravení možné protiprávní činnosti.

Účelem nových pravidel je rovněž zvýšená ochrana zaměstnanců oznamujících možné protiprávní jednání, což na jedné straně může přispět k eliminaci příprav, pokusů a páchání vybrané protiprávní činnosti, na druhé straně to může pro zaměstnavatele znamenat komplikaci při změnách pracovních podmínek, odměňování a propouštění zaměstnanců.

Cílem tohoto semináře je pojmout nové povinnosti zaměstnavatelů přehledně, srozumitelně a výstižně. Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor bude věnován také pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto problematikou nerozlučně spjata.

Program semináře:

 • oznámení zaměstnanců o možném protiprávním jednání u zaměstnavatele
 • správný postup zaměstnavatele při přijímání a řešení oznámení zaměstnanců o možném protiprávním jednání
 • zákonné požadavky na zřízení a provozování vnitřního oznamovacího systému
 • povinnost zaměstnavatele ustanovit tzv. příslušnou osobu odpovědnou za přijímání a posuzování oznámení (požadavky a výběr vhodné osoby)
 • povinnost zaměstnavatele vést evidenci oznámení o možném protiprávním jednání
 • vydání nebo vhodná úprava vnitřního předpisu o těchto oznámeních (whistleblowingu)
 • podmínky zvýšené ochrany zaměstnanců a dalších oznamujících osob
 • zákaz odvetných opatření vůči zaměstnancům (složitější změny pracovních podmínek, odměňování a propouštění)
 • problematika zjevně nepravdivých oznámení zaměstnanců o protiprávním jednání u zaměstnavatele
 • nové přestupky a hrozící sankce
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. října 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19913
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 690 Kč Objednat