Novela zákona o silniční dani od 1. 1. 2022 • změny platné pro zdaňovací období roku 2022 • prezenčně v Ostravě

Určeno: všem, kteří chtějí získat informace o novele zákona o dani silniční účinné od od 1. 1. 2022, kterou došlo zejména k výrazným změnám ve skladbě vozidel, která jsou předmětem daně a za která se bude daň silniční platit, ke zrušení některých osvobození od daně, k nové konstrukci a stanovení výše daně a k některým dalším souvisejícím změnám platným již pro zdaňovací období roku 2022.

 • Předmět daně
 • Osvobození od daně
 • Poplatník daně
 • Výše daně za zdanitelné vozidlo
 • Sleva na dani
 • Výpočet daně poplatníka
 • Zálohy na daň
 • Daňové přiznání
 • Splatnost daně
 • Registrace k dani
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Účastníci obdrží k semináři písemné materiály vypracované lektorem

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. října 2022, 9.00 - 12.00
 • Variabilní symbol: 24726
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 790 Kč Objednat