Novela zákoníku práce 2022 a 2023 - Flexibilní pracovní úvazky a jiné aktuality, novinky a zajímavosti v personální praxi • prezenčně i ON-LINE v Olomouci

Určeno pro: personalisty, statutární zástupce organizací, vedoucí zaměstnance, podnikové právníky a všechny, kteří se chtějí seznámit s touto problematikou

 • Novela zákoníku práce / Nová evropská legislativa v pracovněprávních vztazích
 • Work-life balance směrnice • Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii:
 • Nárok na dovolenou u dohod – podmínky nároku a příklady
 • Nárok na ošetřovné u dohod
 • Rozvrh pracovní doby nově také u dohod - současná i budoucí úprava.
 • Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele u dohod, příplatky za práci ve svátek, v sobotu a neděli atd.
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; dohoda o provedení práce; dohoda o pracovní činnosti
 • Nárok a náklady na Home office
 • Povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci informace o klíčových aspektech pracovněprávního vztahu • forma a prokazatelnost informování • termíny
 • Současná právní úprava a chyby v nynější personální a provozní praxi a jak to je/bude po změně • co je nutné upravit a jak to udělat
 • Souběh dovolené a svátku v nerovnoměrně rozvržené PD
 • Flexibilní pracovní úvazky v praxi
 • Výhody a nevýhody kratších pracovních úvazků • jiná úpravu pracovní doby a kdy ji zaměstnavatel musí umožnit
 • Sdílené pracovní místo - co je sdílené pracovní místo, jeho výhody a praktické využití pro zaměstnavatele
 • Specifika výkonu práce zaměstnanců – rodičů
 • Čerpání mateřské a rodičovské dovolené • návrat do zaměstnání • souběh
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adrersu uvedenou na přihlášce

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. prosince 2022, 9.00 - 13.00
 • Variabilní symbol: 24823
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat