Novela zákoníku práce 2023 v posledním znění (verze pro jednání vlády; po uzavření „Gentlemanské“ dohody) a související témata

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní

 • Pracovní smlouvy a dohody nebo jejich změny uzavírané pomocí elektronických komunikací
 • Změny v povinnostech o informování o obsahu pracovního poměru – o čem všem musí být zaměstnanec nově informován a v jakém termínu • způsob informace • informování pomocí elektronických komunikaci atd.
 • Změny v dohodách o provedení práce a dohodách o pracovní činnosti
 • - rozsah práce a co se do něj počítá a co se nepočítá, jedna nebo více dohod u jednoho zaměstnavatele
 • - povinnost rozvrhování pracovní doby, evidence a další související povinnosti také v návaznosti na možnosti práce z jiného dohodnutého místa nebo v pružném rozvržení
 • - nové nároky „dohodářů“ (dovolená, překážky v práci, příplatky….) ve znění platném v průběhu roku 2023
 • - nové nároky „dohodářů“ (dovolená, překážky v práci, příplatky….) ve znění platném od 1. 1. 2024
 • - odlišnosti u dohod při výkonu práce z jiného dohodnutého místa
 • - žádost dohodáře o zaměstnání v pracovním poměru
 • - kdy vznikne povinnost zaměstnavatele odůvodnit výpověď z dohody zaměstnanci
 • Úprava formulace v denním odpočinku a nepřetržitém odpočinku v týdnu; výklad odpočinků
 • Výkon práce na dálku (HOME OFFICE):Podmínky, dohody, souvislost s místem výkonu práce • Výhradní práce na dálku; práce na dálku i z pracoviště zaměstnavatele • Náhrada nákladů a jejich výše • Dvě možnosti pojetí práce na dálku, vysvětlení rozdílů; pracovní doba a její rozvrhování i evidence • Odlišnosti u dohod v práci na dálku
 • A další…..co udělat a jak v souvislosti s prací na dálku
 • Žádost vyjmenovaných skupin zaměstnanců (rodiče…) práci na dálku, o kratší pracovní dobu, úpravu pracovní doby
 • Rodičovská dovolená – změny v žádosti
 • Doručování – změny v primárních způsobech doručování zaměstnanci, odmítnutí převzetí při osobním doručení, neposkytnutí součinnosti
 • Elektronické doručování – změny podmínek
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. června 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24972
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat