Powered by Smartsupp

Novela zákoníku práce – očekávaná účinnost ve 3. – 4. čtvrtletí 2023 • již platné změny a celkový přehled v pracovnělékařských prohlídkách • řešení situací pozbytí zdravotní způsobilosti

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM a všechny zájemce o tuto problematiku

ČÁST PRVNÍ

 • Změny v dohodách o provedení práce a dohodách o pracovní činnosti
 • rozsah práce a co se do něj počítá a co se nepočítá • jedna nebo více dohod u jednoho zaměstnavatele
 • povinnost rozvrhování pracovní doby • evidence a další související povinnosti také v návaznosti na možnosti práce z jiného dohodnutého místa nebo v pružném rozvržení
 • nové nároky „dohodářů“ (dovolená, překážky v práci, příplatky….) ve znění platném v průběhu roku 2023
 • nový nárok „dohodářů“ na dovolenou ve znění platném od 1. 1. 2024 • kdy vzniká a kdy ne
 • Nové nároky dohodářů v oblasti odměňování a problémy s tím spojené
 • Překážky v práci na straně zaměstnance u dohod
 • odlišnosti u dohod při výkonu práce z jiného dohodnutého místa
 • žádost dohodáře o zaměstnání v pracovním poměru
 • kdy vznikne povinnost zaměstnavatele odůvodnit výpověď z dohody zaměstnanci
 • Výkon práce na dálku (HOME OFFICE)
 • Podmínky • dohody • souvislost s místem výkonu práce
 • Výhradní práce na dálku • práce na dálku i z pracoviště zaměstnavatele
 • Náhrada nákladů a jejich výše
 • Dvě možnosti pojetí práce na dálku • vysvětlení rozdílů • pracovní doba a její rozvrhování i evidence
 • Odlišnosti u dohod v práci na dálku
 • A další…..co udělat a jak v souvislosti s prací na dálku
 • Doručování – změny v doručování • doručování pomocí elektronických komunikací • datovou schránkou • poštou
 • v informování o obsahu pracovního poměru • uzavírání smluv a dohod elektronicky • změny v žádosti o rodičovskou dovolenou a další

ČÁST DRUHÁ

 • zákon o specifických zdravotních službách a vyhláška č. 79/2013 Sb. po novelizaci od 1. 1. 2023
 • nutnost správně rozpoznat na jakou prohlídku máme zaměstnance poslat a následky chyby
 • vstupní prohlídky • při vzniku pracovního poměru, kdy se musí dělat vstupní prohlídka v ostatních případech, kdo ji platí a jaké jsou možnosti posudku • vznik pracovního poměru v souvislosti se vstupní prohlídkou
 • periodické prohlídky • kdy musí a kdy mohou být • ZMĚNY
 • mimořádné prohlídky • ZMĚNY
 • výstupní prohlídky
 • odmítnutí absolvovat prohlídku a jak takovou situaci řešit
 • řešení situace pozbytí zdravotní způsobilosti nebo její omezení u existujícího pracovního poměru + převedení na jinou práci nebo výpověď • náhrada mzdy v době výpovědi ano či ne
 • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. října 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26000
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat