Powered by Smartsupp

Novela zákoníku práce prakticky a v souvislostech

Určeno pro: všechny zaměstnavatele, jejich personalisty, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance i podnikové právníky

Novela zákoníku práce prošla legislativním procesem a přináší řadu podstatných novinek a změn. Má vycházet z evropských směrnic, avšak něco z nich v novele chybí, něco je naopak doplněno nad jejich rámec. Navíc na poslední chvíli prošlo několik pozměňovacích návrhů, a proto bychom toto školení mohli rovněž pojmenovat „Novela zákoníku práce – jak to nakonec dopadlo“.

V rámci školení probereme přehled legislativních změn a dále se zaměříme na jejich praktický dopad na personální a mzdovou agendu u zaměstnavatele. Dostatečný prostor bude také věnován pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto novelou nerozlučně spjata.

Program semináře:

 • nové elektronické uzavírání pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů
 • změny obsahu pracovních smluv a dohod o pracích mimo pracovní poměr (DPČ a DPP)
 • novinky o pracovních podmínkách DPČ a DPP (vč. povinnosti rozvrhnout pracovní dobu a poskytnout dovolenou)
 • nová právní úprava práce na dálku (home office)
 • změny u zaměstnaní rodičů a pečujících osob
 • novinky o doručování výpovědí a dalších podstatných pracovněprávních dokumentů
 • další dílčí změny
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 30. října 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19849
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat