Powered by Smartsupp

Novela zákoníku práce v personální a mzdové oblasti 2023/2024 • prezenčně i ON-LINE v Olomouci

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní, včetně společností zabývající se externím zpracováním mzdové a personální problematiky

Cíl semináře: Seznámit posluchače s novinkami v oblasti Zákoníku práce, a v dalších předpisech, které byly již v průběhu roku 2023 schváleny a které se s pravděpodobnou účinností od roku 2024 navrhují. Tyto změny budou mít pak zásadní dopady pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance. Podrobné materiály budou zpracovány podle posledního vývoje legislativy k termínu konání akce.

OBSAH semináře:

 • Základní seznámení s novelou Zákoníku práce v rámci zásadních a parametrických změn.
 • Pracovní smlouva a její obsah • informování o obsahu pracovního poměru • elektronické doručování písemností • digitalizace v oblasti personálního ukládání dat.
 • Zásadní změny v uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti.
 • Porovnání právní úpravy výkonu práce u zaměstnávání zaměstnanců činných mimo pracovní poměr v roce 2023 a novela s pravděpodobnou účinností od 1.9. (10).2023. a od 1.1.2024. Nové nároky zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ, kdy se právní úprava (bude-li takto schválena) přiblíží nárokům zaměstnanců činných na základě pracovního poměru. Celá řada ukázek v rámci porovnání současné právní úpravy a budoucích připravovaných změn.
 • Vysílání zaměstnanců do zahraničí podle navrhované novely.
 • Novinky pro zaměstnance pracující mimo pracoviště zaměstnavatele (práce z domova).
 • Uzavření dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o výkonu práce z domova. Obsah této dohody. Vytvoření podmínek pro výkon mimo pracoviště zaměstnavatele. Zásady bezpečnosti práce. Zpracování zásady dodržení ochrany osobních a jiných dat zaměstnavatele a zaměstnance. Náhrada zaměstnanci v souvislosti se zvýšenou režií na energie, které vzniknou zaměstnanci s výkonem práce z domova. Plnění pracovních úkolů – tzv. odváděcí období….. . Ukázka uzavření dohody o výkonu práce z domova.
 • Práce a skloubení osobního volna v rámci péče o rodinu.
 • Nové úpravy v oblasti čerpání rodičovské dovolené, její délky, výše, střídání péče o dítě matka – otec, otec-matka. Umožnění kratší pracovní doby z důvodu péče o dítě, děti.
 • Další změny v Zákoníku práce – rozšíření povinnosti zaměstnavatele o informování obsahu pracovního poměru a dohody o provedení práce a pracovní činnosti.
 • Ještě k zaměstnávání uprchlíků • Ukrajina v souvislosti s udělením (prodloužením víza) o udělení dočasné ochrany až do 31.3.2024.
 • Prodloužení víza a zásady dodržení termínu k získání prodloužení víza do 31.3.2024. Další možné zaměstnávání těchto uprchlíků, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, případně ukončení pracovněprávních vztahů, pokud není uděleno prodloužení víza. Rizika zaměstnávání uprchlíků prostřednictvím agentur práce. Co by měl vyžadovat uživatel na agentuře práce, a další zásady při agenturním zaměstnávání, a to nejen cizinců. Hlášení nepojištěných uprchlíků činných na základě DPP a DPČ na místně příslušnou OSSZ. Změny ve výplatách sociálních dávek pro uprchlíky a dopady těchto změn na zaměstnavatele. Hlášení případných příjmů uprchlíků u zaměstnavatele na příslušný Úřad práce, s účinností od 1.7.2023.
 • Připravované, či případně již schválené změny v personální a mzdové problematice na rok 2024, a to ke dni konání semináře.
 • diskuze • odpovědi na dotazy
  • Posluchačům budou předány velmi podrobné pracovní materiály spolu s příklady, směrnicemi k dané problematice a doporučenými postupy.

   • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
   • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 7. listopadu 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26045
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat