Novinky v daních a účetnictví pro rok 2023 a ucelený přehled změn přijatých v prvním čtvrtletí roku 2023 • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: učetní a daňové pracovníky zabývající se níže uvedenou problematikou

PROGRAM:

 • Přehled novel zákona o daních z příjmů aktuálně platných – přehled novel zákona o daních z příjmů • dopad dění na Ukrajině do daňové problematiky • dopad do daňových přiznání FO i PO • informace ohledně podání daňových přiznání a zveřejňování účetních závěrek
 • Datové schránky pro OSVČ – základní informace a informace ohledně podání DPFO prostřednictvím datových schránek
 • Nový Pokyn D – 59 – nahrazuje Pokyn D-22 - aktualizovaný výklad zákona o daních z příjmů
 • Novela zákona o DPH – zvýšení limitu pro plátcovství od 1. 1. 2023 na 2 miliony a změny v oblasti pokut
 • Zákon o dani z neočekávaných zisků
 • Informace z oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí – aktuální informace a informace o připravovaných změnách v Zákoníku práce
 • Milostivé léto daňové informace o chystaném třetím „milostivém létu“ tentokrát v oblasti působnosti MFČR a MPSV – předpokládané zahájení 1. 7. 2023
 • Změny v oblasti cestovních náhrad pro rok 2023
 • Nový zákon o účetnictví - informace o postupu prací na novém zákoně o účetnictví, který by měl platit od 1. 1. 2024
 • Informace GFŘ a MF, nejdůležitější informace zveřejněné ve Finančních zpravodajích, zápisy z jednání KV KDP s GFŘ a další
 • Další aktuální informace k datu konání semináře.
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. dubna 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24936
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat