Powered by Smartsupp

Novinky v daních a účetnictví v roce 2024 • připravované změny od 1.1.2025 • prezenčně i on-line

Určeno pro: učetní a daňové pracovníky zabývající se níže uvedenou problematikou

Program semináře:

 • Změny v zákoně o daních z příjmů od 1.7. 2024 a od 1.1.2025 - na základě novely zákona o investičních společnostech č. 163/2024 Sb.
 • zdanění obědů poskytovaných za zvýhodněnou cenu bývalým zaměstnancům
 • ocenění nepeněžního benefitu - školka pro děti zaměstnanců
 • změna formulace u nákladů zaměstnavatele na společenské akce a osvobození na straně zaměstnance
 • prodej nemovitosti FO a uplatnění osvobození
 • od 1.1.2025 srážková daň u DPP v návaznosti na změny u dohod
 • Další novely zákonů v daňové oblasti např. zákon o přeměnách a další
 • Zákon o DPH • přehled nejdůležitějších změn roku 2024 a připravované změny od 1.1.2025
 • Aktuální informace z oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí • změny u DPP a DPČ od 1.7.2024 a odsun některých povinností na 1.1.2025
 • Informace ohledně připravované novely Zákoníku práce
 • Další Milostivé léto - zdravotní pojištění – zákon 152/2024 Sb. – pouze ve specifických případech – od 1.7.2024
 • Další aktuální informace GFŘ a MF, Finanční zpravodaj, zápisy z jednání KV KDP s GFŘ
 • Aktuální informace o novém zákoně o účetnictví a doprovodném zákoně, který bude měnit 150 dalších zákonů – nejvíc zákon o daních z příjmů a zákon o oceňování majetku – sjednocení pojmů
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 3. října 2024, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26270
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat