Powered by Smartsupp

Novinky ve spisové službě v praxi veřejnoprávních původců • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: obecní a městské úřady a jejich organizační složky, školy a školská zařízení, státní příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní podniky, právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky

Cíl semináře: srozumitelné seznámení s povinnostmi a představení aktuálních i připravovaných změn vedení spisové služby v souladu s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, v platném znění, v souvislosti s pracovní pozicí a povinnostmi z toho vyplývajícími.

Program semináře:

 • Seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy • postupný přechod k elektronickým systémům spisových služeb - přechodná ustanovení.
 • Analýza hlavních problémů ve vedení spisové služby • příprava na přechod k elektronickým systémům spisových služeb, akreditace.
 • Operace související s příjmem • evidencí • rozdělováním • oběhem • vyřizováním • vyhotovování • podepisováním • odesíláním • ukládáním a vyřazováním dokumentů • aktuální změny.
 • Revize a úprava spisových řádů a spisových a skartačních plánů v souladu s úpravami spisové služby.
 • Formy dokumentů • analogová a digitální • rozlišení a specifické znaky obou podob.
 • Konverze dokumentů.
 • Spis jako základní jednotka elektronický systémů spisových služeb • tvorba spisů • typový spis • typový spis eSSL.
 • Přijímací řízen u středních škol.
 • Dokumenty přijaté v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů.
 • Skartační řízení • podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do péče archivů • specifika skartačního řízení u dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby • elektronické skartační řízení.
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. května 2024, 9.00 - 13.33
 • Variabilní symbol: 26207
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat