Nový daňový balíček účinný od 1. 4. 2019 • zásadní změny v daňových zákonech

Určeno pro: účetní a daňové pracovníky zabývající se problematikou DPH

27. března 2019 byl zveřejněn pod číslem 80/2019 ve Sbírce zákonů „daňový balíček“ pro rok 2019 účinný už od 1.4.2019!!! Ustanovení týkající se zákona o DPH – konkrétně poukazů a služeb poskytovaných v režimu MOSS jsou účinná okamžitě, tj. dnem vyhlášení!!! Přijďte se s nimi seznámit.

 • PROGRAM:
 • Daňový balíček změn 2019:
 • Zákon o DPH • novela účinná od 1. 4. 2019 (část až od 1. 1. 2020 – přeřazení tepla a chladu do nižší sazby DPH):
 • Další úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic – více než 250 změn:
 • úpravy v předmětu daně (nový pojem: osoba, která jedná jako taková), úpravy v oblasti základních pojmů – úplata a ekonomická činnost – zaměření na získání pravidelného příjmu a využití majetku k této činnosti
 • změny u digitálních služeb
 • uplatňování DPH v případě poukazů - nové pojmy jednoúčelový a víceúčelový poukaz – POZOR! – nová pravidla pro uplatnění DPH platí již od 27. 3.!!!
 • zrušeno zaokrouhlování výše daně a omezeno uvádění haléřového vyrovnání v nulové sazbě DPH
 • zrušen výpočet daně pomocí koeficientů
 • nový pojem – obvyklá cena
 • nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku - rozšíření možnosti
 • novinky u režimu přenosu DP (pokud příjemce nejedná jako osoba povinná k dani)
 • úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
 • a mnoho dalších změn...
 • Zákon o daních z příjmu • novela účinná od roku 2019:
 • Úpravy na základě implementace evropských směrnic a IFRS 9:
 • omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů
 • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
 • zdanění ovládaných zahraničních společností
 • zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování vozidel s elektrickým pohonem a další
 • další navrhované změny – např. změny v oblasti vykazování výzkumu a vývoje
 • pro FO vrácení výdajových paušálů na původní výši (r. 2017) – platnost už pro rok 2019
 • Novely dalších zákonů v rámci daňového balíčku:
 • Zákon o hazardních hrách
 • Insolvenční zákon
 • Celní zákon
 • Daňový řád (bylo schváleno zneužívací pravidlo – využití daní k daňovému plánování)
 • Zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní
 • Zákon o Finanční správě ČR
 • Zákon o Celní správě ČR
 • Již přijaté změny v zákonech: změny v zákoně o DPH, v zákoníku práce a další

 • Zákon o evidenci tržeb – pravděpodobná účinnost až od 1. 1. 2020
 • Novela zákona vynucená rozhodnutím Ústavního soudu z prosince 2017, účinnost během roku 2019:

 • vynětí povinnosti evidovat platby kartou a zavedení povinnosti evidovat platby poukazy, vouchery ap.
 • změny v oblasti pověření k evidování tržby
 • zavedení evidence ve zvláštním režimu pro poskytovatele zdravotních služeb a poplatníky s evidovanými příjmy do 200 000 Kč – podmínky
 • další tržby vyloučené z povinné evidence tržeb (např. telekomunikační služby)
 • nový pojem blok účtenek
 • DIČ uvádí pouze osoby, jejichž DIČ neobsahuje rodné číslo
 • spuštění evidence tržeb pro „pozastavené“ skupiny
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 6. června 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22258
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat