Powered by Smartsupp

O časopisu Praktická personalistika

Mzdová účetní
Praktická personalistika

Odborný dvouměsíčník pro personalistickou praxi v českém prostředí podává komplexní přehled aktuálních legislativních změn a zásadních judikátů, řeší otázky pracovního práva, odměňování, personálního řízení a managementu. Výklad personální agendy od A do Z je zpracován formou srozumitelných článků, případových studií, příkladů z praxe a modelových situací. Autorský kolektiv je sestaven z renomovaných autorů.

V každém čísle časopisu lze najít pravidelnou rubriku Nové právní předpisy a rubriku Přehled rozhodovací praxe, obojí s krátkou a stručnou charakteristikou. Pravidelnou součástí časopisu Praktická personalistika je i rubrika Odpovídáme na dotazy čtenářů a Z aktuální judikatury.

Předplatné časopisu je automaticky prodlužováno do dalšího roku. Zálohovou fakturu naleznete vždy v lednovém čísle pro daný rok. Daňový doklad zasíláme po zaplacení zálohové faktury. Zákazníci, kteří odebírají tištěnou verzi časopisu, mají zároveň možnost si pořídit elektronické předplatné stejného časopisu za zvýhodněnou cenu s 50% slevou.

Pravidla rubriky „Odpovídáme na dotazy čtenářů“

Služba zodpovídání odborných dotazů je určena pouze pro předplatitele a je pro ně poskytována zdarma. Prosíme proto o uvedení IČO, popř. čísla zálohové faktury a adresy. Dotazy přijímáme pouze v písemné podobě, nejlépe e-mailem, případně faxem nebo poštou. Dotazy jsou dále přeposílány fundovaným externím odborníkům, kteří s naším nakladatelstvím spolupracují. Doba pro odpověď činí minimálně 2 týdny (na telefonické dotazy nejsme tedy schopni obratem odpovídat). Odpovědi jsou po zpracování zaslány tazatelům zpět na jimi uvedenou adresu. Vybrané dotazy, které by mohly osvětlit problematiku také ostatním čtenářům, jsou v časopise anonymně otištěny. Naší snahou je čtenářům poskytnout základní orientaci v problému, nemůžeme však nahrazovat daňovou ani právní kancelář. Z důvodu značného množství dotazů docházejících do redakce časopisu není v našich silách zodpovědět jednomu předplatiteli více než 3 dotazy ročně. Současně si vyhrazujeme právo odmítnout dotaz, u kterého nelze předplatitele identifikovat, dotaz neúplný, nejasný či jinak nelogický a dotaz zabývající se výpočty (např. mzdy, náhrady škody apod.) či jinou konkrétní situací.

Přehled zveřejněných témat za rok 2023 ke stažení
Přehled všech článků, které byly v roce 2023 v časopise zveřejněny, spolu s jejich roztřízením do kategorických skupin, jsme pro vás v letošním roce nezařadili jako obvykle do lednového dvojčísla časopisu, ale připravili jsme ho v podobě PDF, které si pro svou potřebu můžete stáhnout zde.

Kontakt pro zasílání čtenářských dotazů:

Blaťáková

Mgr. Ivana Blaťáková

e-mail: blatakova@anag.cz
tel.: 585 757 422
kontaktní adresa:
ANAG, spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, Olomouc, 779 00

Kontakt pro ostatní dotazy:

Bodnarová

Ivana Bodnarová (distribuce časopisů)

e-mail: obchod@anag.cz
tel.: 585 757 430
kontaktní adresa:
ANAG, spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, Olomouc, 779 00