O novém trestním zákoníku (LEGES)

Autor: Jiří Jelínek

  • Kód produktu: 52616
  • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
  • Počet stran: 224
  • Vazba: brož. B5
  • ISBN: 978-80-87212-21-9
  • Datum vydání: září 2009
  • Vaše cena s DPH: 252 Kč
ks
    V prodeji
Společným tématem letošního ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny byly „Aktuální otázky soudnictví v České republice a Evropské unii“. V samostatné sekci trestního práva byl největší prostor logicky věnován aktuálním otázkám souvisejícím s rekodifikací trestního práva hmotného, tedy novému českému trestnímu zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010. Probíhající diskuse nad novým trestním zákoníkem již naznačila některé nedořešené nebo problematické otázky, které se týkají zejména vztahu mezi novým trestním zákoníkem a starým, mnohokrát novelizovaným trestním řádem a některých nových institutů, které trestní zákoník přinesl.

Sborník obsahuje příspěvky pronesené na jednání trestněprávní sekce Olomouckých právnických dnů doplněné o referáty, které nemohly být předneseny osobně. Příspěvky jsme rozdělili podle převažující tématiky do několika částí. První část je cele věnována novým institutům českého trestního práva, druhá a třetí část přináší širší trestněprávní souvislosti, např. otázky kriminologické a z oblasti unijního a slovenského trestního soudnictví.

Sborník předkládáme odborné i laické veřejnosti jako zdroj informací o novém trestním zákoníku a také o širších problémech a souvislostech trestního práva.

Z obsahu sborníku – vybrané problémy nového trestního zákoníku:

-Působnost trestních zákonů
-Pojem trestného činu
-Zavinění a omyl
-Formy trestné činnosti
-Boj s organizovaným zločinem
-Nové alternativní tresty
-Trest domácího vězení
-Ochranné léčení
-Vražda a zabití
-Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
-Majetkové trestné činy
-Hospodářské trestné činy
-Drogové delikty
-Zahlazení odsouzení

Chcete se na něco zeptat?