Powered by Smartsupp

Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva, 3. vydání

Autor: Hurdík Jan a kolektiv

 • Kód produktu: 60841
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 304
 • Vazba: brož., 14,5 x 20,5 cm
 • ISBN: 978-80-7380-718-4
 • Datum vydání: březen 2020
 • Běžná cena s DPH: 480 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 30%
 • Ušetříte: -144 Kč
 • Vaše cena s DPH: 336 Kč
ks
  V prodeji

Učebnice občanského práva byla připravena skupinou civilistů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti teorie a praxe občanského práva s cílem poskytnout čtenářům, zejména pak studentům občanského práva právnických fakult i dalších vysokých škol pomůcku, zachycující v základní podobě komplexní, současně však přehledný pohled na občanské právo jako obecné soukromé právo, vyhovující potřebám poznání a současně pochopení této významné disciplíny právního řádu. Autoři učebnice k dosažení tohoto cíle usilovali v jejím textu o propojení tří přístupů ke studiu občanského práva: a) hlavní témata občanského práva charakterizovat v obecných, do jisté míry univerzálních obrysech, b) v návaznosti na obecnou charakteristiku seznámit studenty v potřebné míře s rekodifikovaným stavem občanského práva a c) uvést je do poznání nové komplexní podoby občanského práva, jak se postupně utváří na základě nové legislativní úpravy, jejího výkladu vědou občanského práva a praktického uchopení právní praxí. Třetí vydání učebnice je aktualizované a upravené v rozsahu reagujícím na změny v civilním právu nastalé v době od druhého vydání, jak legislativy, tak doktríny a judikatury.

Chcete se na něco zeptat?