Občanské soudní řízení - soudcovský komentář (kniha II. § 79-180) k 1.3.2019, 3. vydání

Autor: Jaromír Jirsa a kolektiv

 • Kód produktu: 66143
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 648
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7598-369-5
 • Datum vydání: červen 2019
 • Běžná cena s DPH: 1 325 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -159 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 166 Kč
ks
  V prodeji

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.

V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především soudci všech stupňů soudní soustavy, jejichž pohled je obohacen pohledem advokátů.

Komentář si získal oblibu především díky praktickému výkladu, který se opírá o dlouholetou každodenní aplikaci o. s. ř. a o výběr více než 2000 judikátů. Přehlednosti výkladu napomáhá řada grafů, tabulek, příkladů a vzorových dokumentů.

 

Druhá kniha obsahuje výklad § 79 až 180 o. s. ř., tedy výklad části třetí – řízení v prvním stupni.

 

Další knihy přinesou:

Kniha I (§ 1 až 78g o. s. ř.): část první – obecná ustanovení, část druhá – činnost soudu před zahájením řízení

Kniha III: zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Kniha IV (§ 201 až 250t o. s. ř.): část čtvrtá – opravné prostředky, část pátá – řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem

Kniha V (§ 251 až 376 o. s. ř.): část šestá – výkon rozhodnutí, část sedmá – jiná činnost soudu, část osmá – závěrečná ustanovení

 

Osobitým pojetím se kniha vymyká obvyklému zpracování komentovaného znění zákona. Jedná se o originálně zpracované dílo, které si především díky praktickému výkladu, opřeného o dlouholetou každodenní aplikaci občanského soudního řádu a již v textu doplněného o stovky soudních rozhodnutí nejenom tuzemských, ale také cizozemských, už získalo svoji oblibu.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?