Občanské soudní řízení - soudcovský komentář (kniha IV. § 201-250l) k 1.4.2019, 3. vydání

Autor: Jaromír Jirsa a kolektiv

 • Kód produktu: 66159
 • Nakladatelství: ASPI a.s.
 • Počet stran: 288
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7598-375-6
 • Datum vydání: červenec 2019
 • Běžná cena s DPH: 665 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -67 Kč
 • Vaše cena s DPH: 599 Kč
ks
  V prodeji

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.

V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především soudci všech stupňů soudní soustavy, jejichž pohled je obohacen pohledem advokátů.

Komentář si získal oblibu především díky praktickému výkladu, který se opírá o dlouholetou každodenní aplikaci o. s. ř. a o výběr více než 2000 judikátů. Přehlednosti výkladu napomáhá řada grafů, tabulek, příkladů a vzorových dokumentů.

 

Čtvrtá kniha obsahuje výklad § 201 až 250t o. s. ř., tedy výklad části čtvrté – opravné prostředky a části páté – řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem.

 

Další knihy přinesou:

Kniha I (§ 1 až 78g o. s. ř.): část první – obecná ustanovení, část druhá – činnost soudu před zahájením řízení

Kniha II (§ 79 až 180 o. s. ř.): část třetí – řízení v prvním stupni

Kniha III: zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Kniha V (§ 251 až 376 o. s. ř.): část šestá – výkon rozhodnutí, část sedmá – jiná činnost soudu, část osmá – závěrečná ustanovení

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?