Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář (M66)

Autor: Melzer, Tégl

  • Kód produktu: 11409
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 1520
  • Vazba: váz., 17 x 24 cm
  • ISBN: 978-80-7400-818-4
  • Datum vydání: červen 2021
  • Vaše cena s DPH: 2 790 Kč
ks
    V prodeji

Nakladatelství C. H. Beck přichází s prvním svazkem nového komentáře k občanskému zákoníku, který doplňuje jeho dosavadní produkci v tomto segmentu. Komentář ideově navazuje na čtyři dosud vyšlé svazky velkého komentáře vydávaného do roku 2018 v nakladatelství Leges (z nichž dva byly oceněny jako nejlepší právnická publikace roku). Zevrubnost a pečlivost zpracování činí z uvedeného díla nejpodrobnější komentář k občanskému zákoníku, který kdy v české civilistice vznikl. Snahou autorů je přiblížit se tak významným dílům, jakými jsou např. Klangův komentář k obecnému zákoníku občanskému v Rakousku, Mnichovský komentář k německému kodexu, popř. Bernský komentář ke švýcarskému občanskému právu.
Základem při psaní komentáře je provedení důkladné rešerše přístupů k řešení konkrétních problémů v judikatuře a v literatuře, a to jak domácí, tak i zahraniční (zejm. rakouské, německé, švýcarské a polské). Poté je nabídnuto řešení, které se dle názoru autora jeví být pro poměry českého práva nejvhodnější. Pokud jde o inspirační zdroje, ty jsou průběžně reflektovány přímo v samotném textu komentáře; jde přitom o reflexi kritickou - uvedené závěry nejsou mechanicky přebírány, nýbrž autoři je podrobují přezkumu. Tam, kde dospívají k závěru o nevhodnosti dříve učiněných závěrů, upozorňují na tento fakt a nabízejí vlastní řešení.
Text komentáře široce pracuje s poznámkami pod čarou, v nichž je průběžně odkazováno mj. na další literární zdroje, které mohou sloužit jako cenný zdroj poznání.
Připravovaný první svazek obsahuje některé velmi důležité instituty. Z hlediska praktické relevance je třeba na prvním místě jmenovat pojištění, jehož hospodářský význam snad není třeba zdůrazňovat. Právě komentář k pojištění a pojistné smlouvě je v českých podmínkách zcela mimořádný, a to nejen rozsahem textu (cca 1 500 stran), nýbrž zejména hloubkou svého zpracování. Ve svazku jsou komentovány i další významné instituty jako společnost a tichá společnost. Velmi detailně a v mnoha ohledech nově jsou rozebrány i závazky z jednostranných právních jednání - veřejný příslib a slib odškodnění. Poprvé v novodobých českých podmínkách se zde odhaluje povaha slibu odškodnění jako tzv. záruky (garance); proto je tomuto komentáři předřazen i obecný výklad právě o záruce, jejíž znalost v českém prostředí tak bolestivě chybí.

Chcete se na něco zeptat?