Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání (EVK 25)

Autor: Lavický a kol.

  • Kód produktu: 11432
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 2296
  • Vazba: váz., 17 x 25 cm
  • ISBN: 978-80-7400-852-8
  • Datum vydání: leden 2022
  • Vaše cena s DPH: 3 790 Kč
ks
    V prodeji

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se stala jeho interpretace každodenní součástí právního života. Nové vydání komentáře proto zachycuje právní názory, k nimž dospěla doktrína i právní praxe, podrobuje je analýze a zaujímá k nim souhlasný či naopak kritický postoj.

Text komentáře je sepsán tak, aby názory v něm uvedené byly založeny na odůvodněných teoretických východiscích, ale zároveň nespouštěly ze zřetele fakt, že komentář je dílo praktické, a proto musí poskytovat návod k řešení situací každodenního života.

Kniha je z tohoto hlediska určena především soudcům, advokátům a dalším představitelům právní praxe.

Chcete se na něco zeptat?