Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář, 2. vydání (EVK 26)

Autor: Lenka Westphalová, Prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc., Zdeňka Králičková

 • Kód produktu: 11391
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 1256
 • Vazba: Váz., 14 x 22,5 cm
 • ISBN: 978-80-7400-795-8
 • Datum vydání: prosinec 2020
 • Běžná cena s DPH: 2 990 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -299 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 691 Kč
ks
  V prodeji

Po šesti letech účinnosti nového občanského zákoníku přichází na trh druhé, podstatně přepracované a rozšířené vydání komentáře k novému českému rodinnému právu začleněnému do občanského zákoníku. Autoři reagují na problémy, které aplikace nové právní úpravy přinesla a přináší. Zpracována byla nová judikatura vydaná soudy po účinnosti občanského zákoníku. Aktuální komentáře jednotlivých ustanovení mohly reagovat na právní názory formulované právě judikaturou, akademickou sférou a v neposlední řadě i v jiných komentářích občanského zákoníku.

Nové vydání není ale pouhou rekapitulací vývoje právních názorů. Psán s ohledem na právníky z právní praxe komentář nabídne podrobné výklady jednotlivých ustanovení, které pomohou s formulací právních argumentů opřených o kvalitní znalost tématu a vycházejících z dosud judikovaných závěrů.

Komentář reflektuje nedávné legislativní změny a vývoj judikatury a vypořádává se s rozdílnými právními názory, publikovanými především v jiné komentářové literatuře, zejména jde-li o manželské právo a bydlení manželů. Zcela nově byla zpracována problematika péče o zdraví dítěte a o jmění dítěte. Zvláštní pozornost je věnována procesním aspektům a mezinárodnímu právu rodinnému.

Chcete se na něco zeptat?