Občanský zákoník - komentář, Svazek I (§1 až 654)

Autor: Švestka, Dvořák, Dvořák T., Fiala, Pelikánová, Pelikán, Svoboda, Pavlík a kolektiv

 • Kód produktu: 65334
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 1736
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7478-370-8
 • Datum vydání: únor 2014
 • Běžná cena s DPH: 2 382 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -357 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 025 Kč
ks
  V prodeji

Nejdůležitější očekávánou změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.


Náš komentář: • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,

 • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,

 • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,

 • přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,

 • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,

 • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,

 • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.


Komentář svým zaměřením i zvoleným autorským kolektivem z řad vysokoškolských pedagogů, advokátů, notářů a dalších předních právních odborníků významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů, které při uvádění nového občanského zákoníku budou nastávat.


Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec.


Rozsáhlý komentář bude od ledna 2014 vycházet postupně v šesti svazcích:


I. Obecná část - vychází 30. ledna 2014


II. Rodinné právo - březen 2014


III. Absolutní majetková práva - duben 2014


IV. Dědické právo - duben 2014


V. a VI. Relativní majetková práva - květen 2014OBSAH:http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/NOZ_sv_I_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?