Občanský zákoník - komentář, Svazek II (§655 až 975)

Autor: Švestka, Dvořák, Fiala, Zuklínová, Nová, Elischer, Frinta, Frintová

 • Kód produktu: 65371
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 752
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7478-457-6
 • Datum vydání: květen 2014
 • Běžná cena s DPH: 1 213 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -182 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 031 Kč
ks
  Na dotaz

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Odborným garantem druhého svazku komentáře je doc. JUDr. Michaela Zuklínová.


Náš komentář: • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,

 • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,

 • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,

 • přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,

 • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,

 • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,

 • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.


Komentář svým zaměřením i zvoleným autorským kolektivem z řad vysokoškolských pedagogů, advokátů, notářů a dalších předních právních odborníků významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů, které při uvádění nového občanského zákoníku budou nastávat.


Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec.Chcete se na něco zeptat?