Občanský zákoník - komentář, Svazek III (absolutní majetková práva §976-1474)

Autor: Švestka, Dvořák, Fiala, Vychopeň, Winterová, Čáp, Thöndel a kolektiv

 • Kód produktu: 65395
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 1328
 • Vazba: váz., 16x24 cm
 • ISBN: 978-80-7478-546-7
 • Datum vydání: červenec 2014
 • Běžná cena s DPH: 2 625 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -394 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 231 Kč
ks
  V prodeji

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.


Náš komentář: • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,

 • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,

 • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,

 • přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,

 • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,

 • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,

 • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.


Komentář svým zaměřením i zvoleným autorským kolektivem z řad vysokoškolských pedagogů, advokátů, notářů a dalších předních právních odborníků významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů, které při uvádění nového občanského zákoníku budou nastávat.


Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec.


Rozsáhlý komentář vychází od ledna 2014 postupně v šesti svazcích:


I. Obecná část - vyšlo 30. ledna 2014

II. Rodinné právo - vyšlo 19. května 2014

III. Absolutní majetková práva - vyšlo 24. července 2014

IV. Dědické právo - srpen 2014

V. a VI. Relativní majetková práva - podzim 2014

Chcete se na něco zeptat?