Občanský zákoník - komentář, Svazek V (Relativní majetková práva §1721-2520)

Autor: Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, Bányaiová a kolektiv

 • Kód produktu: 65423
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 1700
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7478-638-9
 • Datum vydání: listopad 2014
 • Běžná cena s DPH: 2 382 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -357 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 025 Kč
ks
  V prodeji

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.


Náš komentář: • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,

 • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,

 • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,

 • přináší informace o souvisejících předpisech, českých i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,

 • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,

 • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,

 • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.


Svazek V obsahuje výklad: • všeobecných ustanovení o závazcích (vznik a obsah, změna, zánik závazků, forma a obsah smlouvy atd.)

 • závazků z právních jednání (díl 1 až 5 hlavy II – darování, koupě, směna, nájem, licence, úvěr atd.),


Garantem svazku V je prof. JUDr. Josef Fiala, vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Členy autorského kolektivu svazku V jsou např. prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc., JUDr. Alena Bányaiová, CSc., JUDr. Irena Holcová, JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. a další odborníci z právní praxe a z akademické sféry.


Komentář poskytuje jak ucelený výklad obecných náležitostí závazků, tak praktické vysvětlení jednotlivých právních institutů v nové právní úpravě relativních majetkových práv.

Chcete se na něco zeptat?