Občanský zákoník - komentář, Svazek VI (Relativní majetková práva 2. část §2521-3081)

Autor: Švestka, Dvořák, Fiala, Hrádek, Vojtek, Hajn a kelektiv

 • Kód produktu: 65424
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 1516
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7478-630-3
 • Datum vydání: listopad 2014
 • Běžná cena s DPH: 2 625 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -394 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 231 Kč
ks
  V prodeji

V současné době jde o jediný dostupný komentář k této části relativních majetkových práv podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na českém trhu.


Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.


Náš komentář: • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,

 • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,

 • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,

 • přináší informace o souvisejících předpisech, českých i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,

 • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,

 • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,

 • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.


Svazek VI obsahuje výklad: • závazků z právních jednání (díl 6 až 16),

 • závazků z deliktů,

 • závazků z právních důvodů,

 • ustanovení společných, přechodných a závěrečných.


Garantem je prof. JUDr. Josef Fiala, vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Autorský kolektiv tvoří vybraní odborníci z řad soudců (JUDr. Petr Vojtek, JUDr. Jan Eliáš a další), advokátů (JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M., JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D., JUDr. Petr Šustek a další), pracovníků z akademické sféry (prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph. D., a další)  i z právní praxe (JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D., Mgr. Karel Haas, a další).


Komentář tak poskytuje jak ucelený výklad jednotlivých institutů, tak praktické vysvětlení dopadů nové právní úpravy relativních majetkových práv.

Chcete se na něco zeptat?