Občanský zákoník - Komentář

Autor: Petrov, Výtisk, Beran a kolektiv

 • Kód produktu: 11228
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 3120
 • Vazba: váz., 17x24,5 cm
 • ISBN: 978-80-7400-653-1
 • Datum vydání: červen 2017
 • Běžná cena s DPH: 4 990 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 17%
 • Ušetříte: -848 Kč
 • Vaše cena s DPH: 4 142 Kč
ks
  V prodeji

První komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3000 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře. Řeší problémy a otázky dosud jinde neřešené a novou judikaturou zatím nereflektované.

Styl výkladu, provázanost a inovativní grafická podoba dovolují nabídnout plnohodnotný komentář celého předpisu, včetně novely z roku 2016. Komentář je psán praktickým, stručným a konkrétním stylem. Popisuje a analyzuje rizika a problémy a navrhuje jejich řešení; čtenář zjistí, jaká rizika mohou být s konkrétním ustanovením spojena, ať už plynou z dosavadní judikatury nebo z publikovaných doktrinálních názorů.

Komentáře se opírají o zevrubnou rešerši relevantních rozhodnutí českých soudů a doktrinálních zdrojů. Odkazují ve velké míře i na použitelnou zahraniční judikaturu a literaturu. Text je přitom pečlivě strukturován a téměř každý odstavec je nadepsán pro čtenářovu rychlou orientaci i přehled a jednotlivé části komentáře jsou propojeny vzájemnými odkazy.

Do autorského kolektivu se zapojilo více než 82 právníků různých profesí; jsou v něm zastoupeni soudci Nejvyššího soudu, krajských a okresních soudů, zástupci advokacie a notářské praxe i akademické sféry.

Chcete se na něco zeptat?