Občanský zákoník - velký komentář (Svazek III - § 419-654)

Autor: Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv

 • Kód produktu: 65397
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 1264
 • Vazba: váz., 17x24,7 cm
 • ISBN: 978-80-7502-003-1
 • Datum vydání: srpen 2014
 • Běžná cena s DPH: 1 560 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -234 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 326 Kč
ks
  V prodeji

Třetí svazek Velkého komentáře k občanskému zákoníku dovršuje výklad k jeho obecné části.


Začíná vymezením právního postavení spotřebitele a podnikatele, po kterém následuje komentář ke třem významným hlavám obecné části: hlavě III: zastoupení, hlavě IV: věci a jejich rozdělení, a konečně hlavě V: právní skutečnosti.


Tento svazek komentáře je doplněn o výklad k souvisejícím společným a přechodným ustanovením, která se týkají obecné části OZ, ovšem s výjimkou úpravy právnických osob, neboť tuto materii obsahuje svazek druhý. Ze společných ustanovení jde o § 3015–3020, 3023, 3026. Komentář k § 3021 a 3022 je obsažen ve čtvrtém svazku, který se věnuje právu rodinnému, komentář k § 3024 a 3025 pak ve svazku druhém, obsahujícím výklad o právnických osobách. Z přechodných ustanovení jsou v tomto svazku vyložena ustanovení oddílu 1 a 2 (§ 3028 až 3037) s výjimkou § 3035, který je pro svoji rodinněprávní zaměřenost komentován ve čtvrtém svazku.

Chcete se na něco zeptat?