Obchodní právo - Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele

Autor: Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová, Jan Dědič a kolektiv

 • Kód produktu: 65750
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 736
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7552-333-4
 • Datum vydání: listopad 2016
 • Běžná cena s DPH: 985 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -99 Kč
 • Vaše cena s DPH: 887 Kč
ks
  V prodeji

Učebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se   postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho podnikatelské činnosti.  Vysvětluje specifika postavení podnikatele v soukromoprávních vztazích a pojednává o závazcích vyplývajících ze smluv, jichž se podnikatel typicky účastní.  Současně se zaměřuje i na veřejnoprávní rámec podnikání daný zejména normami živnostenského a rejstříkového práva, právní úpravou účetnictví i právem na ochranu hospodářské soutěže.  Podává též výklad práv k nehmotným statkům při podnikání. Stranou pozornosti nezůstává ani úpadek podnikatele, jeho důsledky a způsoby řešení.  V závěrečných částech učebnice se vysvětlují důsledky porušení povinností podnikatele v rovině soukromoprávní, které spočívají v odpovědnosti za škodu a za prodlení, a podává se i nástin jeho odpovědnosti administrativní a trestní.

Chcete se na něco zeptat?