Powered by Smartsupp

Obchodní právo

Autor: Aleš Rozehnal a kolektiv

 • Kód produktu: 60670
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 720
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7380-524-1
 • Datum vydání: prosinec 2014
 • Běžná cena s DPH: 750 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 30%
 • Ušetříte: -225 Kč
 • Vaše cena s DPH: 525 Kč
ks
  V prodeji
Obchodní právo je jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících se právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně. Nová úprava soukromého práva vyvolala potřebu stanovit rozsah a zakotvení moderního obchodního práva ve vztahu k dalším právním oborům. Kniha prezentuje instituty tohoto práva jasně a logicky tak, aby byly snadno pochopitelné. Pozornost není věnována pouze popisu nové právní úpravy po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ale obchodní právo je zasazeno do kontextu celého právního řádu. Publikace se věnuje obecnému obchodnímu právu, korporačnímu právu, jakož i kapitálovému trhu, bankovnímu právu, koncernovému právu, úpadkovému právu, hospodářské soutěži a její ochraně, veřejným zakázkám, průmyslovému vlastnictví a cenným papírům. Publikace má ambici být obsáhlým kompendiem nově definovaného obchodního práva, které po 1. 1. 2014 hledá svoje hranice a podobu. Text rovněž poskytuje úvod do nové systematiky obchodního práva, které je sice částečně součástí robustního práva soukromého, ale obsahuje mimořádně rozsáhlou škálu veřejnoprávních norem. Publikace Obchodní právo je vhodná pro všechny, kteří chtějí prohloubit své znalosti nového systému tohoto právního odvětví.

Chcete se na něco zeptat?