Obchodní závazkové vztahy (2. akt. vyd.)

Autor: Stanislav Plíva

  • Kód produktu: 52597
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 340
  • Vazba: váz., A5
  • ISBN: 978-80-7357-444-4
  • Datum vydání: květen 2009
  • Vaše cena s DPH: 500 Kč
ks
    V prodeji
Právní úprava obchodních závazkových vztahů představuje rozsáhlou a složitou problematiku. Ze vzájemného vztahu obchodního zákoníku a občanského zákoníku vyplývá, že při jejím výkladu se nelze omezit jen na ustanovení obchodního zákoníku. V zájmu poskytnutí uceleného a věcně správného výkladu je pozornost věnována také těm ustanovením občanského zákoníku, zejména ustanovením obecným, která platí i pro závazkové vztahy obchodní.

Učebnice je určena studentům právnických fakult, kteří se s touto problematikou seznamují poprvé, a pracovníkům praxe k obnovení, utřídění a prohloubení znalostí v této oblasti.

Chcete se na něco zeptat?