Obchodní závazkové vztahy

Autor: Stanislav Plíva

  • Kód produktu: 52370
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 336
  • Vazba: váz., A5
  • ISBN: ISBN 80-7357-202-8
  • Datum vydání: říjen 2006
  • Vaše cena s DPH: 467 Kč
ks
    V prodeji
Základním účelem díla je podat ucelený výklad základů platné právní úpravy obchodních závazkových vztahů. Dílo by mělo sloužit jako učební pomůcka studentům právnických fakult, kteří se s touto problematikou seznamují poprvé, rovněž pracovníkům praxe k obnovení, utřídění a prohloubení znalostí v této oblasti. Právní úprava obchodních závazkových vztahů představuje velmi rozsáhlou a složitou problematiku. Ze vzájemného vztahu obchodního zákoníku a občanského zákoníku vyplívá, že při jejím výkladu se nelze omezit jen na ustanovení obchodního zákoníku. V zájmu poskytnutí uceleného a věcně správného výkladu je pozornost věnována také těm ustanovením občanského zákoníku, zejména ustanovením obecným, která platí i pro závazkové vztahy obchodní.

Chcete se na něco zeptat?