Obecná psychologie (Triton)

Autor: Milan Nakonečný

 • Kód produktu: 62607
 • Nakladatelství: Triton
 • Počet stran: 664
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7387-929-7
 • Datum vydání: leden 2016
 • Běžná cena s DPH: 799 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -120 Kč
 • Vaše cena s DPH: 679 Kč
ks
  V prodeji

Obecná psychologie zobecňuje vědecko-empirické poznatky základních psychologických věd, které podrobněji zkoumají základní činitele lidské psychiky, aspekty jejího vývoje, její biologické a sociokulturní determinanty a také historický vývoj pojetí předmětu psychologie, jejích konceptů, metodologie, teorie psychiky, systematizaci psychologických jevů a oborů a další teoretické otázky. Autor předkládá systematickou „psychologickou psychologii“, tj. určitou soustavu klíčových poznatků psychologie, která zkoumá velmi svérázný svět jedinečných fenoménů a vyjadřuje jeho poznávání svými specifickými metodami a pojmy.Obsahové jádro této knihy tvoří teoretický úvod a tři tematické části: psychické procesy, osobnost a psychologické směry. Autor se nevyhýbá ani takovým filosofickým otázkám, jako je problém duše, vztah psychické činnosti a činnosti mozku, materialistický a idealistický náhled na lidskou psychiku či povaha evolucionistického přístupu k psychologii, a konfrontuje různé názory, které jsou pro pojetí psychologie nezbytné. V knize čtenář najde především podrobná pojednání o procesech prožívání a chování a podrobnou analýzu psychologie osobnosti, v níž dominuje zdůraznění psychologické funkce ega (sebejá) jako specificky lidského psychofyzického i duchovního subjektu.

Chcete se na něco zeptat?