Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Zákon o zpracování osobních údajů - komentář (2. akt. a dop. vyd.)

Autor: Jiří Černý, Miroslav Růžička, Jana Pattynová, Lenka Suchánková

 • Kód produktu: 66249
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 752
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7502-396-4
 • Datum vydání: leden 2020
 • Běžná cena s DPH: 1 190 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -143 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 047 Kč
ks
  V prodeji

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat a představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence.

Druhé vydání komentáře reaguje na rozsáhlou rozhodovací praxi dozorových orgánů a zejména na přijetí adaptačního zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Adaptační zákon jednak zajišťuje soulad českého právního řádu s GDPR, jednak zavádí některé specifické národní výjimky, např. pro oblast zpracování pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu nebo v oblasti pokutování orgánů veřejné moci a veřejných subjektů.

Adaptační zákon rovněž samostatně upravuje oblast zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky, která je z působnosti GDPR zcela vyňata, a dále implementuje směrnici 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů.

Komentář sestavil autorský kolektiv vedený zkušenými právníky s dlouholetou praxí v oblasti ochrany osobních údajů a práva informačních technologií. Jeho cílem je představit problematiku ochrany osobních údajů nejen v rovině teoretické, ale zejména praktické. Komentář je tak na vhodných místech doplněn i konkrétními příklady.

Publikace tedy představuje komplexní vhled do komplikované právní oblasti ochrany osobních údajů, jež v dnešní digitální době představuje zcela zásadní právní odvětví, jehož důležitost bude s ohledem na rychlý rozvoj nových technologií dále narůstat.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?