e-Neschopenka, změny v nemocenském pojištění a novinky v oblasti mezd a pracovního práva v roce 2020

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a pro všechny další zájemce o získání aktuálních informací souvisejících s aktuálním i budoucím stavem legislativy v oblasti mzdového účetnictví

Obsah semináře: e-Neschpenka, změny ve mzdách, pracovním právu, sociálním a zdravotním pojištění pro rok 2020. Řešení aktuálních problematických situací ve mzdovém účetnictví. Výklad a praktické příklady.

 • e-Neschopenka a změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2020
 • průměrná měsíční mzda pro rok 2020 • změny aktuálních veličin ve mzdovém účetnictví
 • minimální a zaručená mzda • aktuální a budoucí stav dopad do mzdové praxe
 • novela zákoníku práce a její dopad do mzdové praxe
 • aktuální a očekávané změny v oblasti daně z příjmů
 • slevy a daňové zvýhodnění aktuálně
 • životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnance v rámci aktuálních předpisů
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • srážková daň
 • změny v oblasti zdravotního a sociálního pojištění
 • zaměstnání malého rozsahu
 • srážky ze mzdy
 • aktuality ke dni konání semináře
 • příklady k očekávaným novinkám v oblasti mezd
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. prosince 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22466
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat