Oceňování majetku v pojišťovnictví

Autor: Alojz Nemeček, Jiří Janata

  • Kód produktu: 10788
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 174
  • Vazba: brož. B5
  • ISBN: 978-80-7400-114-7
  • Datum vydání: únor 2010
  • Vaše cena s DPH: 510 Kč
ks
    Na dotaz
Otázky související s cenou mají v pojišťovnictví klíčový význam, neboť k základním principům oboru patří poskytnutí přiměřené náhrady za škodu a také princip, že z majetkového pojištění se nesmí pojištěný subjekt obohatit.
Jak tedy určit správně cenu nemovitosti, věci movité či zásoby ? V první řadě je nutné si uvědomit, že v důsledku inflace je zpravidla cena určité věci v pozdější době vyšší, než byla v době jejího pořízení. Hovoříme o tzv. nové nebo též reprodukční ceně. Úměrně s cenou rostou i náklady na náhrady poskytované pojišťovnou.
S úrovní určování nových cen věcí movitých i nemovitostí však nemůžeme být v současné době spokojeni. Cílem publikace je proto zhodnotit stávající postupy a popř. navrhnout nové, které by lépe vystihovaly skutečné poměry. Pozornost je zaměřena zejména na implementaci cenových indexů pro skupiny výrobků, které lze považovat za perspektivní, protože lépe vystihují rozlišení sortimentů než globální hodnoty.

Chcete se na něco zeptat?