Oceňování průmyslového vlastnictví - nové přístupy

Autor: Malý Josef

  • Kód produktu: 10559
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 182
  • Vazba: brož.
  • ISBN: 978-80-7179-464-6
  • Datum vydání: září 2007
  • Vaše cena s DPH: 580 Kč
ks
    V prodeji
Vysoce konkurenční prostředí umožňuje uspět jen těm subjektům, které disponují určitými nehmotnými aktivy, ať to jsou technická řešení, know-how, ochranná označení či goodwill. Ta skýtají podnikateli konkurenční výhodu a jsou nezbytným předpokladem k udržení pozice na trhu. Podnikatelé jsou velmi často postaveni před úkol tuto část majetku ocenit, a to nejen pro účely prodeje či poskytnutí licence. Někdy je užitečné znát jeho hodnotu před důležitým jednáním s obchodními partnery nebo za účelem prokázání bonity při žádosti o úvěr. A právě oceňování průmyslového vlastnictví je hlavním tématem této publikace. Čtenář se seznámí nejen s nejrozšířenějšími metodami oceňování, ale i s metodou relativně novou – metodou oceňování reálných opcí. Pozornost je zaměřena zejména na dva hlavní modely, a to binomický a Black-Scholesův. Výklad jednotlivých metod je doprovázen příklady jejich použití v praxi.

Chcete se na něco zeptat?