Oceňování v účetnictví

Autor: Jiří Strouhal a kolektiv

 • Kód produktu: 65315
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 420
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7478-366-1
 • Datum vydání: listopad 2013
 • Běžná cena s DPH: 440 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -44 Kč
 • Vaše cena s DPH: 396 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji
Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a českých účetních pravidel. Soudobá vědecká literatura v posledních letech diskutuje přesun z výkaznictví v historických cenách směrem k výkaznictví v reálných hodnotách, a tak autoři tohoto titulu právě tuto oceňovací bázi podrobují kritické analýze. Kniha rovněž naznačuje dopady těchto různých oceňovacích modelů na vybrané finanční ukazatele.

Řekli o knize:

Novinkou v české účetní literatuře je nepochybně čtvrtá pasáž knihy zaměřená na oblast transferových, tedy převodních cen. Jedná se pravděpodobně o první ucelené zpracování této problematiky z účetního pohledu, navíc mimořádně prakticky využitelné, neboť konkrétní metody jsou naznačeny i na konkrétních příkladech.doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.
... komplexně postihuje analyzovanou problematiku nejen z hlediska teoretického, ale i praktického, a tak může sloužit jako vhodný studijní materiál pro odbornou veřejnost, studenty vysokých škol, ale i podnikatelskou veřejnost. Mimoto je třeba zdůraznit, že tato publikace přináší nové vědecké poznatky, zejména v oblasti chování společností, a dále v oblasti analýzy oceňování v různých účetních systémech (česká pravidla versus standardy IFRS).

Chcete se na něco zeptat?