Ochrana osobních údajů a GDPR • poznatky od doby účinnosti • nový zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a jeho vztah ke GDPR

Určeno pro: všechny osoby, které odpovídají za správné nastavení ochrany osobních údajů v organizaci, tj. pověřence pro ochranu osobních údajů, jednatele či jiné zástupce organizací, personalisty atd.

Účastníci semináře obdrží podkladové materiály vypracované lektorem a také publikaci Praktický průvodce GDPR (2.v.). Dále si mohou u prezence objednat, případně zakoupit, publikaci GDPR v personalistice se slevou 20% tj. za 264 Kč.

Cíl: od 25. 5. 2018 byl zákon č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů nahrazen přímo účinným Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). To přineslo daleko komplexněji pojatou ochranu osobních údajů a i některé významné nové povinnosti. Předpokladem úspěšné aplikace GDPR je jeho poznání a porozumění mu. Cílem semináře je získání nezbytných poznatků o GDPR, aby je následně účastník uměl v organizaci aplikovat a tím uvést zpracování osobních údajů do požadovaného souladu. Lektor dále pohovoří o novém zákoně č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů a jeho vztahu ke GDPR

Program semináře:

výklad GDPR • poznatky od doby jeho účinnosti • včetně příkladů správné a nesprávné praxe

 • působnost
 • nejdůležitější definice
 • zásady zpracování osobních údajů
 • zákonnost zpracování - včetně aspektů souhlasu
 • povinnosti správce a zpracovatele
 • zabezpečení osobních údajů
 • ohlašování, resp. oznamování porušení zabezpečení
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • práva subjektu údajů
 • kodexy • osvědčení
 • dozorový úřad – ÚOOÚ
 • sankce za porušení
 • adaptační zákon • jeho účel a nejdůležitější ustanovení
 • diskuze - odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 30. května 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22210
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat