Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Autor: Jakub Morávek

 • Kód produktu: 65288
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 436
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7478-139-1
 • Datum vydání: září 2013
 • Běžná cena s DPH: 625 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -75 Kč
 • Vaše cena s DPH: 550 Kč
ks
  V prodeji

Publikace si klade za cíl podat komplexní rozbor problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s realizací pracovněprávních vztahů; to vše ve světle obecné materie zpracování osobních údajů. Jejím prostřednictvím je předkládán klíč ke správnému pochopení a uchopení ochrany osobních údajů. Přibližuje účel a smysl právní úpravy, historické konsekvence, prameny mezinárodního práva, právní úpravy EU a předkládá komentář k zákonu o ochraně osobních údajů (včetně přehledu relevantní judikatury).


Publikace se nevyhýbá aktuálním problémům, jako je sledování zaměstnanců na pracovišti s využitím moderních sledovacích prostředků, obsah osobního spisu, podoba vstupního dotazníku atd., kdy se při jejich řešení autor velice obratně vypořádává s problémy, které přináší v oblasti zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích soužití obecného zákona o ochraně osobních údajů a pracovněprávních předpisů.


Publikaci uvítají nejen odborníci zabývající se touto problematikou, zaujme i širší odbornou veřejnost, která v ní najde návrhy řešení problémových otázek souvisejících právě s ochranou soukromí a ochranou před neoprávněným zásahem při zpracování osobních údajů, a to ve vazbě na oblast pracovního práva.OBSAH:http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/Ochrana%20osobnich%20udaju_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?