Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek

Autor: Vetešník, Jemelka

  • Kód produktu: 10916
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 352
  • Vazba: váz., A5
  • ISBN: 978-80-7400-399-8
  • Datum vydání: září 2011
  • Vaše cena s DPH: 780 Kč
ks
    Na dotazKomentář k zákonu o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a k zákonu o návykových látkách poskytuje přehled o těchto více méně patologických jevech, které se vyskytují téměř v každé společnosti, Českou republiku nevyjímaje. Jde o první vydání, přičemž význam tohoto vydání lze spatřovat mj. v tom, že takto uceleně zpracovaná problematika na knižním trhu doposud chybí. Komentář se dotýká nejenom jednotlivých ustanovení zákona, ale současně i podzákonných předpisů provádějících zákon o návykových látkách.

Doplňkem komentáře jsou informace o souvisejících právních předpisech, literatuře a judikatuře, týkající se např. možnosti obcí regulovat tuto problematiku nad rámec zákona prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V publikaci jsou zohledněny praktické zkušenosti obou autorů s touto problematikou jak z činnosti městské policie hlavního města Prahy, tak současně i bezpečnostní komise působící na území hlavního města Prahy.Komentář je určen strážníkům obecních a městských policií, příslušníkům Policie ČR, představitelům obcí a měst, zaměstnancům zařízení, ve kterých dochází k omezování kouření či konzumace alkoholických nápojů nebo centrům zabývajícím se problematikou návykových látek.

Nepochybně bude použitelná i pro zájmovou skupinu z řad odborné i laické veřejnosti.

Chcete se na něco zeptat?