Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Autor: Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová

 • Kód produktu: 65875
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 320
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7552-625-0
 • Datum vydání: září 2017
 • Běžná cena s DPH: 425 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -51 Kč
 • Vaše cena s DPH: 374 Kč
ks
  V prodeji

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní úpravy nekalé soutěže v občanském zákoníku a úpravy nekalých obchodních praktik, která tvoří součást zákona o ochraně spotřebitele.

Snahou autorů je maximálně přiblížit čtenářům zvláštní povahu popisované problematiky. První dvě části se snaží obecně vymezit subjekty, jichž se nekalé obchodní praktiky týkají, tedy podnikatele a spotřebitele, vysvětlit i pojem nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže a objasnit právní pozici podnikatele i spotřebitele v závazkových vztazích Těžištěm publikace je část třetí vysvětlující vzájemné průniky úpravy nekalých obchodních praktik i nekalé soutěže. Významné místo je zde ponecháno judikatuře vyšších soudů, kterou autoři analyzují a ukazují na ní, jak působí ochrana spotřebitele pomocí aplikace pravidel o nekalé soutěži a jak mohou být aplikována pravidla obsažená v zákoně o ochraně spotřebitele. Závěrečná část je věnována pouze úpravě veřejnoprávní.

Chcete se na něco zeptat?