Ochrana spotřebitele v EU při obchodování po internetu

Autor: Richard Havlík

  • Kód produktu: 63543
  • Nakladatelství: Key Publishing
  • Počet stran: 158
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7418-095-8
  • Datum vydání: říjen 2012
  • Vaše cena s DPH: 234 Kč
ks
    V prodeji
Ochrana spotřebitele je jednou z priorit unijního práva, která nabývá stále větší důležitosti. Z širokého pojmu ochrany spotřebitele jsem vybral dvě oblasti, které ovlivňují a hlavně budou ovlivňovat každodenní život desítek milionů Evropanů.
Prodej zboží a služeb spotřebitelům po internetu je bezkonkurenčně nejrychleji se rozvíjející obchod celosvětově v rozsahu stovek miliard EUR.
Další oblastí, která je předmětem zájmu Evropské Komise, jsou prodeje uskutečňované mimo obchodní prostory.
Uvedené oblasti jsou upraveny Směrnicí 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku a Směrnicí 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory.
Na základě mohutného růstu objemu obchodů v těchto oblastech a také bezprecedentního technologického vývoje v oblasti obchodování po internetu vznikla potřeba nové právní úpravy, která byla přijata koncem roku 2011 ve formě Směrnice 2011/83/EU. Je povinností členských států Evropské unie tuto směrnici implementovat v národních legislativách do roku 2014.

Chcete se na něco zeptat?