Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • překážky v práci

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Program semináře:

 • způsoby určení mzdy - smluvní mzda, včetně mzdy za práci přesčas a snížení některých příplatků, mzdový předpis a mzdový výměr • určení platu, platový výměr • sjednání odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • zaručená (nároková) mzda a plat, nenárokové složky mzdy a platu (judikatura Nejvyššího soudu)
 • rovnost v odměňování – stejná mzda, plat či odměna za práci stejnou a stejné hodnoty, nepřípustná hlediska pro poskytování mzdy používaná v praxi, k čemu nelze zaměstnance stimulovat – lze sáhnout na mzdu při porušení povinností zaměstnanců?
 • rozlišení mzdy a nemzdových benefitů, tzv. odměny „za přítomnost“, jak to lze udělat?
 • mimořádné odměny ve zdravotnictví a sociálních službách (Covid 19) – jde o mzdu (plat) či nikoliv a vazba na zjištění průměrného výdělku
 • minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
 • mzda či plat za práci přesčas, co je a není prací přesčas, kdy se musí přesčas zaplatit, náhradní volno (časté chyby)
 • zúčtování mzdy dle evidence pracovní doby, způsoby rozvržení pracovní doby, chyby zaměstnavatelů, lze odpracovanou dobu zaokrouhlovat? Lze při pozdním příchodu do práce stanovit „trestné minuty“?
 • mzda a plat za práci ve svátek, za sobotu a neděli a za práci v noci
 • hrozba sankcí od inspekce práce
 • překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele (vč. omezení provozu z důvodu Covid 19), důležité osobní překážky – vyšetření a ošetřeníve zdravotnickém zařízení a jeho nezbytně nutná doba, očkování a testování, ostatní překážky
 • překážky z důvodu obecného zájmu – dárcovství krve a nezbytně nutná doba a ostatní případy • novela ZP a práce na dětských táborech a obdobných akcích, refundace ze strany OSSZ • zvyšování kvalifikace a rozdíl oproti jejímu prohlubování (kdy je náhrada mzdy a kdy mzda?)
 • zjištění průměrného výdělku (chyby)
 • exekuční a neexekuční srážky ze mzdy, oddlužení (některé aktuální otázky)
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. října 2021, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 19366
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat