Odměňování zaměstnanců, souvislosti a chyby, překážky v práci

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní

 • způsoby určení mzdy • smluvní mzda, včetně mzdy za práci přesčas a snížení některých příplatků, mzdový předpis a mzdový výměr • určení platu, platový výměr • sjednání odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • zaručená (nároková) mzda a plat • nenárokové složky mzdy a platu (judikatura Nejvyššího soudu)
 • rovnost v odměňování • stejná mzda, plat či odměna za práci stejnou a stejné hodnoty • nepřípustná hlediska pro poskytování mzdy používaná v praxi • k čemu nelze zaměstnance stimulovat – lze sáhnout na mzdu při porušení povinností zaměstnanců?
 • rozlišení mzdy a nemzdových benefitů, tzv. odměny „za přítomnost“, jak to lze udělat?
 • minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
 • mzda či plat za práci přesčas, co je a není prací přesčas, kdy se musí přesčas zaplatit, náhradní volno (časté chyby)
 • zúčtování mzdy dle evidence pracovní doby • způsoby rozvržení pracovní doby, chyby zaměstnavatelů, lze odpracovanou dobu zaokrouhlovat?• lze při pozdním příchodu do práce stanovit „trestné minuty“?
 • mzda a plat za práci ve svátek, za sobotu a neděli a za práci v noci
 • hrozba sankcí od inspekce práce
 • překážky v práci na straně zaměstnance • důležité osobní překážky – vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení a jeho nezbytně nutná doba, kdy lze pracovní volno odmítnout • ostatní překážky
 • jak je to s rehabilitací?
 • překážky z důvodu obecného zájmu • dárcovství krve a nezbytně nutná doba a ostatní případy • zvyšování kvalifikace a rozdíl oproti jejímu prohlubování (kdy je náhrada mzdy a kdy mzda?)
 • zjištění průměrného výdělku (chyby)
 • exekuční a neexekuční srážky ze mzdy, oddlužení (některé aktuální otázky)
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. června 2019, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 22229
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat