Powered by Smartsupp

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2024 • prezenčně i on-line

Určeno pro: personalisty a ekonomy ve veřejných službách a správě, ve zdravotnických, pedagogických zařízeních, v sociálních službách, územních samosprávných celcích, školství, v kulturních zařízeních

Program semináře:

 • aktuální informace o změnách platových předpisů pro rok 2024 a o vývoji výdělků ve veřejných službách a správě
 • výklad jednotlivých ustanovení zákoníku práce o poskytování platů (část šestá hlava první, třetí a sedmá) a prováděcích platových předpisů (nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů
 • zařazení prací do platových tříd, změny v nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • poskytování příplatku za vedení vedoucím zaměstnancům, jejich zástupcům a dalším zaměstnancům
 • podmínky pro poskytování osobního příplatku, zvláštních příplatků, režimových příplatků a odměn
 • platový výměr, výplata a splatnost platu
 • řešení dopadů poskytování doplatků do nejnižších úrovní zaručené mzdy v souvislosti s jejich úpravou od 1.1.2024, zejména postupů při využívání zvláštního způsobu určení platových tarifů a osobního příplatku, popř. odměn
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. ledna 2024, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 21036
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat