Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

Autor: Jindřich Psutka

  • Kód produktu: 52910
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 419
  • Vazba: brož., 21 x 14,5 cm
  • ISBN: 978-80-7357-559-5
  • Datum vydání: prosinec 2011
  • Vaše cena s DPH: 662 Kč
ks
    V prodeji

Autor v knize přistupuje k problematice ekologických škod z pohledu civilního práva a systematicky zpracovává i další, speciální právní úpravy týkající se tohoto tématu, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (č. 334/1992 Sb.), zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.), zákon o lesích (č. 289/1995 Sb.), zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (č. 78/2004 Sb.) nebo horní zákon (č. 44/1988 Sb.).


Kniha obsahuje obecný výklad o odpovědnosti za škodu v občanském právu, pojmové vymezení ekologické škody, výklad o předpokladech vzniku odpovědnosti za škodu, výklad o povaze jednotlivých složek životního prostředí v občanském právu, pojednání o způsobu a rozsahu náhrady škody, výklad o promlčení a rozbor platné právní úpravy s dodatkem o možných trendech budoucí právní úpravy.


Komplexnost zpracování této knihy nemá v české odborné literatuře dosud obdoby.

Chcete se na něco zeptat?