Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Autor: Martin Maisner, Zdeněk Vaníček

  • Kód produktu: 65191
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 134
  • Vazba: váz., A5
  • ISBN: 978-80-7357-964-7
  • Datum vydání: listopad 2012
  • Vaše cena s DPH: 339 Kč
ks
    V prodeji

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnostia také poskytuje zevrubné a precizně přesné odpovědi na nejnaléhavější otázky digitálního světa, jehož jsme již integrální součástí. Jejím účelem je podnítit potřebnou diskuzi o smyslu, potřebě a účelnosti legislativního propojení problematiky přenosu obsahu s jeho regulací a ochranou.


Současnou právní úpravu této sféry lze považovat za dočasnou, neboť je silně závislá na technologickém vývoji v oblasti IT. Ještě patrnější je tato situace v oblasti regulace autorských práv, která se ocitla na hranici udržitelnosti. Budoucí právní úprava tak musí vycházet z odborné a fundované diskuze o vzniku a dobrém fungování regulace elektronických komunikací.

Monografie je zásadním příspěvkem do této diskuze, neboť jsme bezesporu svědky formování nového právního odvětví, které integrálně propojuje dosud oddělené, ba roztříštěné právní předpisy pro různé oblasti digitálního světa.OBSAH:http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/odpovednost%20za%20obsah%20prenosu%20obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?